Tuesday, October 30, 2018

Al-Baqarah Ayat 240

2.2.240 


Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 240:
.
Ringkasan tafsir;

Lanjutan dari ayat 2.2.182 tentang wasiat. Berikut wasiat pada permulaan awal Islam untuk janda, yang mana apabila kamu meninggalkan janda  bolehlah berwasiat memperuntukan kepada janda untuk mengembirakan mereka (berupa sagu hati berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal) selama setahun dengan tidak meninggalkan rumah untuk mereka berteduh, jika janda itu keluar awal dengan cara yang patut maka tidaklah mengapa dan tidak berdosa.

Maka sagu hati yang diberikan kepada janda itu ditukar kepada wasiat, yang mana ada kalanya mendapat sebahaigan dari harta tersebut dan adakalanya mendapat suku bahagian tertakluk kepada peraturan pembahagian harta yang telah disyaritatkan. 


[previous] [next]

 .
RUJUKAN: 

Juzuk2, Surah2
Terjemahan, 231~240,
[GS] https://sites.google.com/site/mpajknajid/6/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     

 


Al-Baqarah Ayat 239

2.2.239 
,

Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 239:
.
Ringkasan tafsir;
Sembahayang lima itu wajib dan tidak boleh ditinggalkan, walau bagaimana pun kelongaran diberi kepada mereka yang dalam keadaan ketakutan (dari binatang buas, pelarian, perang, musuh dan lain-lain), maka boleh kerjakan sembahayang sambil berjalan atau menunggang
.
.
[previous] [next]
.
.

RUJUKAN: 
Juzuk2, Surah2
Terjemahan, 231~240,
[GS] https://sites.google.com/site/mpajknajid/6/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr